Namasté – co to vlastně znamená?

10.08.2023

Říká tvůj lektor jógy po skončení praxe pokaždé "namasté", ale ty vlastně s jistotou nevíš, co to znamená? Tenhle krátkej článek to stručně a jasně objasní. 

"Nam" = poklonit se, "te" = tobě

"Namasté" pochází ze sanskrtu a můžeme ho přeložit jako:

  •  "uctívám božské v tobě" 
  • nebo taky "vidím světlo v tobě".

Je to jedno ze zřejmě nejznámějších slov vycházející z indický duchovní tradice. Primárně je to pozdrav vyjadřující pokoru, respekt a uznání božské přítomnosti v každém člověku.

Namasté v současnosti

Používá se v hinduismu, buddhismu i v dalších indických náboženstvích, teď se ale hojně používá i v západním světě. Není to jenom formální pozdrav, má i duchovní a emocionální dimenzi. Kdo ho pronáší, vyjadřuje svému okolí respekt, uznání a vědomí jednoty.

Je to pozdrav přesahující hranice kultur a spojující lidi na úrovni duchovní přítomnosti.

Jóga a Namasté

Jak možná víš, v jógové praxi má "Namasté" speciální místo. Na začátku a konci jóga hodiny se instruktoři a studenti často sejdou v pozici buď v pozice hory nebo v některém ze sedů, složí dlaně před srdcem (abyc posílili proudění lásky) a tenhle pozdrav vysloví. Podstatou toho je uctít fyzickej a mentální aspekt jógy, ale taky uznat posvátnost přítomnosti všech účastníků a vzdát si tak úctu.

ZAJÍMAVOST: Při skládání dlaní dohromady před srdcem se říká, že pravá dlaně symbolizuje mužskou energii (Shiva), zatímco levá dlaně symbolizuje ženskou energii (Shakti). Když se dlaně spojí, dochází ke spojení těchto dvou energií.


Tak tedy namasté, milí! 🙏🏻

Lída